Proszę ocenić w skali od 1 do 5 ( gdzie 1 to bardzo słabo, a 5 to wyśmienicie) przedstawione parametry współpracy

1. Jakość dostarczonej usługi
2. Terminowość dostarczonej usługi
3. Dostępność informacji handlowych, technicznych
4. Kompetencje pracowników
5. Ocena ogólna współpracy z firmą

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:

Czy od Klienta w bieżącym roku wpłynęły reklamacje ?

Czy od Klienta w bieżącym roku wpłynęły żądania działań naprawczych?

Jeżeli mają Państwo dla nas informacje dotyczące naszej współpracy które nie zostały ujęte w powyższych punktach to prosimy o wpisanie ich w poniższej sekcji

Created with Perfect Survey